TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾNQUÀ NẠP THẺ
Chú ý : Vui lòng thao tác chậm ấn nạp thẻ đợi cho vòng quay báo thành công không được ấn liên tục.
Nhớ chọn đúng mệnh giá và nhà mạng mọi trường hợp chọn sai mệnh giá và nhà mạng AD không giải quyết..

Chọn loại thẻ nạp
Chọn loại thẻ nạp
Tên tài khoản:
Số Seri thẻ *
Mã thẻ nạp *

Mệnh Giá Coin Kim Cương