TOP TÊN NHÂN VẬT LỰC CHIẾN
Nâng Cấp VIP
Chức năng:
Tài khoản:

Hướng dẫn:
Nâng cấp Thẻ Bài
Trong tài khoản Gunner cần có thẻ bài.
BQT sẽ không giải quyết nếu Gunner không có thẻ bài mà sử dụng chức năng.
Nâng Cấp Ma Thạch
Gunner phải đạt cấp độ trên 40 mới sử dụng được Ma Thạch.
Trong tài khoản Gunner phải có Ma Thạch Tứ Tượng như
Ma Thạch Tứ Tượng có được thông qua Cửa Hàng. Vào Cửa Hàng
Trường hợp Gunner sử dụng Ma Thạch Tứ Tượng sai yêu cầu, BQT sẽ không giải quyết.